آموزش سطح 2

شناسه نوشته : 11291

1393/05/20

تعداد بازدید : 4121

آموزش سطح 2
آموزش سطح 2
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲
تعریف دوره عمومی:
دوره عمومی دوره ای است که در آن طلاب .رودی با مدرک دیپلم طی پنج سال با مجموعه ای از علوم و معارف دینی در راستای اهداف کلان فهم دین (تحقیق ) ، ابلاغ دین (تبلیغ) و اجرای دین (تحقق ) آشنا می شوند.
سیاست:
به منظور تحقق اهداف دوره عمومی اصول و سیاستهای زیر مورد توجه بوده است از جمله :
1. کارآمد بودن مقطع عمومی و متناسب با اهداف پیش بینی شده
2. توجه به درس هایی که جنبه کاربردی بیشتری دارند
3. تعمیق آگاهی سیاسی - اجتماعی و فرهنگی طلاب
4. ایجاد زمینه رشد و پرورش اخلاقی و معنوی طلاب
5. توجه به مقوله پزوهش در حین تحصیل
6. اهتمام به نسبت مباحثه و شیوه های نوین آموزشی
 
مدت دوره عمومی و تعداد واحدهای درسی:
1. دروس دوره عمومی پنج ساله در ده نیمسال تحصیلی ارائه می گردد.
2. مدت هر نیمسال تحصیلی 16 هفته اموزشی می باشد.
3. تمامی دروس به صورت واحدی ارائه می شود و مجموع واحدهای دوره پنج ساله 190 واحد، تحقیق پایانی در آئین نامه آموزشی در نظر گرفته است.
برای برقراری نظم بهتر آِین نامه ای مشتمل بر 72 ماده در پانزده فصل تنظیم شده است