فوق برنامه

شناسه نوشته : 16622

1394/08/16

تعداد بازدید : 530

کلاسهای فوق برنامه در پایه دوم و سوم دروس فقه ادبیات عرب و عقاید جهت تثبیت مطالب و تسلط به مباحثه ماهی دوبار کلاسهای کارگاهی برگزار می شود