استادمعصومه گل گلی (دلاور)

شناسه نوشته : 19591

1395/08/25

تعداد بازدید : 117

نام و نام خانوادگی استاد :معصومه گل گلی (دلاوری)

میزان تحصیلات : دکترا

رشته تحصیلی کارشناسی : معارف اسلامی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:کلام اسلامی

رشته دکترا :کلام اسلامی

تدریس

عنوان درس       

1          اصول دین                        تمهیدیه  مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی          95-1389

2          اندیشه اسلامی1               کارشناسی  مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی          95-1392

3          اندیشه اسلامی 2               کارشناسیمؤسسه آموزش عالی بنت الهدی          94-1392

4          عقاید 4                        کارشناسی   مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی          95-1392

5          منطق مقدماتی                  کارشناسیمؤسسه آموزش عالی بنت الهدی          94-1393

6          فلسفه اسلامی مقدماتی         کارشناسیمؤسسه آموزش عالی بنت الهدی          95-1393

7          فلسفه اسلامی1                 کارشناسی  موسسه آموزش عالی بنت الهدی        95-1394

8          فلسفه اسلامی 2                کارشناسی   موسسه آموزش عالی بنت الهدی       95-1394

9  تحریر البدایه                     کارشناسی( بخش عربی) موسسه آموزش عالی بنت الهدی           93-1394

10    العقاید الاسلامیه  1و2           کارشناسی( بخش عربی)  موسسه آموزش عالی بنت الهدی 96-1395

11  کلام استدلالی 2                    کارشناسی حوزه حضرت آمنه سلام الله علیها       1395-96

 

 

تالیفات

1ـ کتاب: تأثیر نفس پیامبر صلوات الله علیه در عالم وجود با رویکرد به مسأله توسلانتشارات جامعه المصطفی صلوات الله علیه و علی آله       1392ش

2ـ جزوه درسی: پاسخ به شبهات اعتقادی- مقطع تمهیدیه، موسسه آموزش عالی بنت الهدی،1394ش

3ـ رساله دکتری: سیمای پیامبر صلی الله علیه و آله در صحاح سته و کتب اربعه،مکان دفاع: موسسه آموزش عالی بنت الهدی1394

4ـ پایان نامه ارشد :            تأثیر نفس پیامبر صلوات الله علیه در عالم وجود با رویکرد به مسأله توسل، مکان دفاع: موسسه آموزش عالی بنت الهدی            1389

مقالات چاپ شده:      

5          مقاله       آموزه های توحیدی صحیفه سجادیه      چکیده مقالات برگزیده دومین جشنواره دانشجویی صحیفه سجادیه      1385ش

6          مقاله       نقد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1386 ش

7          مقاله       اهل بیت علیهم السلام در دیدگاه مذاهب اربعه      فصلنامه تخصصی مذاهب و فرق اسلامی          1386 ش

8          مقاله       اخلاق و تربیت اسلامی        فصلنامه فرهنگی اندیشه اسلامی         1388ش

9          مقاله - عربی        التجسس فی حالات الخاصه للناس         مجله فصلیه الاجتماعیه ثقافیه الاسره المؤمنه       1428 ق

10        مقاله- عربی         نجمه سلام الله علیها ام الرضا علیه السلام           مجله فصلیه الاجتماعیه ثقافیه الاسره المؤمنه       1428 ق

11        مقاله- عربی         شبهه تحریف القرآن و صیانته            مجله فصلیه الاجتماعیه ثقافیه الاسره المؤمنه       1429 ق

12        مقاله- عربی         من هم اهل البیت فی آیه التطهیر         مجله فصلیه الاجتماعیه ثقافیه الاسره المؤمنه       1429 ق

13        مقاله- عربی         شبهات و ردود1: زیاره الائمه عند الشیعه           مجله فصلیه الاجتماعیه ثقافیه الاسره المؤمنه       1429ق

14        مقاله - عربی        معنی شاوروهن و خالفوهن    مجله فصلیه الاجتماعیه ثقافیه الاسره المؤمنه       1430 ق

15        مقاله-فارسی          صهیونیسم جرثومه فساد       فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1386ش

16        مقاله - فارسی        نقد یک گفتار، ( 2 قسمت)    فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1386-87ش

17        مقاله - فارسی        آموزه های توحیدی صحیفه سجادیه      فصلنامه فرهنگی ترویجی بشارت        1389ش

18        مقاله - فارسی        مجموعه مقالات در محضر بزرگان      فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1385ش

19        مقاله - فارسی        بازی و خلاقیت در کودکان    فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1386ش

20        مقاله - فارسی        همراه با مشاور      فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1386ش

21        مقاله - فارسی        مجموعه مقالات عبرتهای قرآنی          فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1387ش

23        مقاله - فارسی        بنی آدم و ابلیس      فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1387ش

24        مقاله - فارسی        ام البنین بانوب خانه علی (ع)فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1387ش

25        مقاله - فارسی        نشانه های دوستان خدا از نظر ملاصدرا            فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1388ش

26        مقاله - فارسی        مجموعه مقالات حکایتها و عبرتها        فصلنامه فرهنگی اجتماعی هدی          1389ش                        

پایان نامه ها

1ـ استاد داور: تحقیق پایانی دور الرحمانية الالهية في حياة الانسان العبادية والاخلاقية، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی بنت الهدی،1394ش

2ـ استاد راهنما: مبانی کلامی توکل در قرآن، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی بنت الهدی، 1395ش

شرکت در همایش

1          کنگره فاطمه شناسی            قم          1384 ش جزو مقالات برتر

2          دومین جشنواره صحیفه سجادیه     تهران   1385ش          مقاله برتر

3          دوازدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی  قم           لوح تقدیر- مقاله تمدن اسلامی

4          دوازدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی   قم         نویسنده برتر نشریات جامعه المطفی ص

5          هفدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی              قم            رتبه تشویقی –تألیف کتاب

6          سومین جشنواره علامه حلّی   قم                          مقام دوم پایان نامه -1389 ش

7          همایش زن و معنویت                                    موسسه آموزش عالی بنت الهدی  رتبه سوم

8  هشتمین جشنواره علامه حلی   قم  1395                     رتبه اول رساله دکتری

 

کارگاه دانش افزایی

1          دوره آموزشی مقدماتی کوتاه مدت تربیت مدرس   موسسه آموزش عالی بنت الهدی          1384 ش

2          الدوره التعلیمیه العقائدیه        مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام     1383 ش

3          مهارتهای زتدگی-طرح رحمت            قم          1388 ش

4          دوره مهارتهای زندگی و تدریس          موسسه آموزش عالی بنت الهدی          1393ش

 

مسئولیت¬های اجرایی

1. عضو اصلی انجمن فلسفه و کلام موسسه آموزش عالی بنت الهدی؛ دو دوره.

2. عضو هیات تحریریه فصلنامه فرهنگی اجتماعی بنت الهدی1385 -1388ش

3. عضو هیات تحریریه فصلنامه الاسره المومنه – عربی 1428-1431ق

4. عضو اصلی انجمن ملیت عرب زبانان؛ دو دوره

5. عضو  گروه علمی-تربیتی فلسفه و کلام از سال 1394 تاکنون

رتبه¬ها

1          ممتاز نوبت اول گرایش فرهنگ و معارف ششمین مرحله مسابقات علمی جامعه المصطفی ص        1383-84

2          مقام ششم مفاهیم و تفسیر       یازدهمین دوره مسابقات فجر قرآن کریم

3 نفراول مرحله استانی جشنواره علامه حلی

فعالیتها و سوابق اجرایی :

عضو گروه علمی تربیتی فلسفه و کلام موسسه آموزش عالی بنت الهدی

ایمیل : GOLIM52@YAHOO.COM