استادسعیده گرامی

شناسه نوشته : 19602

1395/08/25

تعداد بازدید : 100

نام و نام خانوادگی استادسعیده گرامی:

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی کارشناسی:حوزوی جامعه الزهرا (سلام الله علیها)

رشته تحصیلی کارشناسی ارشدتفسیر و علوم قرآنی:

رشته دکترا:

سوابق تدریس:

تفسیر و علوم قرآنی

عنوان پایان نامه:

کارشناسی ارشد:

دکترا:

آثارعلمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده:

فعالیتها و سوابق اجرایی

جامعه الزهرا (سلام الله علیها)

ایمیل :