استاد زینب لطفی

شناسه نوشته : 19606

1395/08/25

تعداد بازدید : 99

نام و نام خانوادگی استادزینب لطفی:

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی کارشناسی:

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:

سوابق تدریس- اصول - فقه غیراستدلالی- حدیث شناسی-  تدریس درس فقه:

عنوان پایان نامه :

کارشناسی ارشدسقط جنین در فقه امامیه:

دکترا:

آثارعلمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده:

 

فعالیتها و سوابق اجرایی:

ایمیل :lotfi.z@mihanmail.ir