استاد سیده طیبه حسینی

شناسه نوشته : 19607

1395/08/25

تعداد بازدید : 106

نام و نام خانوادگی استادسیده طیبه حسینی:

میزان تحصیلات:سطح 3

رشته تحصیلی کارشناسی:روان شناسی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشدکلام اسلامی:

رشته دکترا:

سوابق تدریس:صرف - احکام - روش تحقیق- تجوید- نحو

حضرت رقیه (سلام الله علیها)- کوثر زرندیه- حضرت معصومه (سلام الله علیها) جعفریه

عنوان پایان نامه:

کارشناسی ارشد تبیین احتجاجات امام رضا (علیه السلام ) با اهل کتاب:

دکترا:

آثارعلمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده

اثبات وجود خدا

تقدیرگرایی در ازدواج

فعالیتها و سوابق اجرایی

معاون فرهنگی کوثر زرندیه

کارشناس فرهنگی معصومیه خواهران

عضو شورای پژوهشی استان قم- مشاوره مدرسه معصومیه- مبلغ نهاد رهبری در دانشگاه

ایمیل :