استاد زهرا رضایی

شناسه نوشته : 19610

1395/08/25

تعداد بازدید : 98

نام و نام خانوادگی استادزهرا رضایی آهوانویی:

میزان تحصیلات:دکترا

رشته تحصیلی کارشناسی:عمومی (معارف)

رشته تحصیلی کارشناسی ارشدتفسیر و علوم قرآنی:

رشته دکتراحقوق بین الملل:

سوابق تدریساخلاق- فقه - روش تدریس و سخنرانی

موسسه بنت الهدی - حوزه خواهران جعفریه- مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها):

عنوان پایان نامه:

کارشناسی ارشدبررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن وعهدین:

دکترا:

آثارعلمی منتشر شده یا مقالات ارائه شدهنقش زن در اقتصاد خانواده

بررسی شخصیت شیخ طوسی

بررسی شخصیت مرتضی انصاری:

فعالیتها و سوابق اجرایی

مدیر پایگاه طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات

معاون آموزش حوزه خواهران جعفریه

مسئول امور اساتید حوزه خواهران جعفریه
:

ایمیل :entezarezohur999@gmail.com

افتخارات و رتبه های علمی :

کسب رتبه تشویقی در جشنواره بی ن المللی شیخ طوسی