فراخوان سومین جشنواره علمی اساتید

شناسه نوشته : 23466

1396/09/23

تعداد بازدید : 22

فراخوان سومین جشنواره علمی اساتید
فراخوان سومین جشنواره علمی اساتید

فراخوان سومین جشنواره علمی اساتید

تزکیه و تعلیم انسان غایت بعثت انبیاست و حوزه های علمیه کانون پرورش انسان هایی است که مسئولیت تعلیم و تزکیه انسان ها را به دوش می کشند.

یکی از مهم ترین عناصر حوزه های علمیه استادان می باشند که زعامت پرورش طلاب را بر عهده دارند. از این رو هر اقدام و حرکتی که منجر به ارتقاء سطح علمی، مهارتی و اخلاقی اساتید و تقویت انگیزه و نشاط در بین ایشان شود، به طور مستقیم بر تعلیم و تربیت طلاب اثر خواهد گذاشت.

معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، با هدف ارتقاء سطح علمی اساتید و ترغیب آنان به داشتن تدریسی با تمام شاخص های یک تدریس مطلوب و اثر بخش، از سال 1394 اقدام به برگزاری جشنواره علمی اساتید با عنوان «الگوهای برتر تدریس» می نماید تا ضمن معرفی افراد و الگوهای برتر تدریس از میان مدرسان سطح کشور، به شناسایی نقاط قوت و ضعف و تشویق و ترغیب اساتید به داشتن تدریس تاثیرگذار در ابعاد علمی، تربیتی و مهارتی بپردازد.

با توجه به اهمیت فهم و تدبر در قرآن کریم به عنوان تنها ملجأ و مرجع واحد میان تمامی مذاهب اسلامی، سومین جشنواره علمی اساتید برای اساتید خانم تفسیر و علوم قرآنی برگزار می شود.

محدوده آزمون جشنواره اساتيد

دستورالعمل جشنواره

عناوين دروس

تقويم اجرايي