معرفی علم نت (بخش دوم)

شناسه نوشته : 28026

1399/04/01

تعداد بازدید : 13

معرفی علم ‌نت  (بخش دوم)

جستجوی یکپارچه، استاندارد و قوی در منابع علمی

علم نت با فراهم کردن امکان جستجوی ساده و پیشرفته و همچنین امکان محدود کردن نتایج پس از انجام جستجو یک جستجوی استاندارد و قوی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

مثلث کوچک سمت چپ کادر را کلیک نمایید، تا به جستجوی پیشرفته دسترسی پیدا کنید.

کادری برای شما باز می شود با فیلدهای مختلف شامل:

تمام این کلمات

عین این عبارت

یکی از این کلمات

بدون این کلمات

جستجو در   عنوان◽️    کلیدواژه◽️

نام پدیدآور

همیشه جستجوی پیشرفته، به شما کمک می کند تا جستجوی کاملتری داشته باشید.

آدرس اینترنتی علم نت( https://elmnet.ir/)