کتابخانه پایگاه آل البیت (علیهم السلام)

شناسه نوشته : 28158

1399/05/02

تعداد بازدید : 156

کتابخانه پایگاه آل البیت (علیهم السلام)

کتابخانه پایگاه آل البیت (علیهم السلام)

پایگاه اینترنتی آل البیت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در شبکه جهانی اینترنت فعال است. در بخش کتابخانه دیجیتال این سایت، متن کامل 25 کتاب قرآنی شامل «5 جلد برگزیده تفسیر نمونه»، «ذوالقرنین در قرآن»، «سیری در علوم قرآن»، «سیمای امام علی (علیه السلام) در قرآن»، «اخلاق و قرآن کریم» و... قرار گرفته است.

موضوعات کلی کتب ارائه شده در این پایگاه عبارت اند از: قرآن و علوم قرآنی، حدیث و علوم حدیثی، عقاید و کلام، فقه، اصول، سیره و تاریخ، اخلاق و فرهنگ اسلامی، فلسفه، فرق و ملل و... .

https://en.alulbayt.com/