کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی

شناسه نوشته : 28165

1399/05/02

تعداد بازدید : 125

کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی

کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی

کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی یکی از غنی ترین کتابخانه های جهان اسلام در قم است. پایگاه اطلاع رسانی این کتابخانه، مدتی است که در حال طراحی است اما به زودی کتب متعددی در این پایگاه به صورت نمایش متن کامل کتاب در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

www.maraashiLibrary.com