معرفی رشته های سطح 3 حوزه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

شناسه نوشته : 28212

1399/05/11

تعداد بازدید : 541

معرفی رشته های سطح 3 حوزه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

 

 

 

 

 

  معرفی رشته کلام با گرایش امامت, شرایط پذیرش | مسیر طلبه 

 

 

عنوان رشته: سطح سه کلام با گرایش امامت

سطح سه کلام با گرایش امامت، اولین مقطع از این رشته است، که در آن طلاب، مبانی و مسائل امامت و ولایت را می آموزند و توانایی پاسخگویی به نیازهای مربوط و توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و تدریس آن را پیدا می کنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامه این رشته میشوند.

 

اهداف:

1. توسعه و تعمیق شناخت نسبت به مبانی و مسائل کلامی به ویژه ولایت و امامت بر مبنای ادله عقلی و نقلی؛

2.  افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینه سازی جهت تألیف در زمینه امامت؛

3.  شناخت و نقد دیدگاه های انحرافی، تقویت توان پاسخگوئی به پرسش ها و شبهات روز در حوزه امامت؛

4.   ایجاد توان تدریس مباحث امامت در سطوح پایین تر؛

5.  تربیت مبلغان مسلط به معارف کلامی و مسائل امامت و ولایت؛

6.  تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطوح بالاتر؛

7. معرفی و شناخت منابع مهم امامت و ایجاد توان استفاده از آن؛

8.   شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی ماده

 

 سیاستها:

1. اهتمام به تعالی اخلاقی و معنوی طلاب؛

2.  اهتمام به تقویت استقلال فکری و اعتماد به نفس در مسائل علمی و تبلیغی؛

3. اهتمام به تقویت تعبد و تعهد دینی و دفاع از عقائد شیعه امامیه؛

4. تأكید بر آموزش پژوهش گرا؛

5. تأكید بر بهره گیری از ابزار و روش های کارآمد آموزشی با اهتمام به سنتهای حوزوی؛

6. تأکید بر پویایی برنامه های آموزشی و پژوهشی و توجه به نیازهای روز؛

7. تأكید بر شناسائی طلاب مستعد؛

8. تأكید بر استفاده از متون و منابع آموزشی مهم، اصلی، جامع، موجز و واجد استانداردهای لازم

9. اهتمام به تقویت نظام مقدس اسلامی و ترویج ارزشهای آن؛

10.              اهتمام به اجرای دقیق دروس فقه و اصول؛

11.              تأكید بر ویژگی های بانوان و نقش محوری آنان در تحکیم خانواده، در تنظیم برنامه های آموزشی، پژوهشی و تربیتی؛

12.              اهتمام به آموزش موضوعات اصلی رشته.

 

ضرورت:

1. اهمیت فوق العاده مباحث امامت و ولایت به عنوان شاخصه اعتقادی شیعه امامیه؛

2. رسالت حوزه علمیه در تربیت طلاب مسلط بر مباحث کلامی جهت تبیین، ترویج و دفاع از عقائد شیعه امامیه؛

3. نیاز اجتماع به تبیین و ترویج عقائد شیعه و دفاع از آن در مقابله با تهاجمات فکری.

 

 

 

جهت دانلود معرفی و سر فصل های رشته کلام با گرایش امامت روی تصویر زیر کلیک نمائید.

 

 

 

 

 

عنوان رشته: تربیت دینی کودک و نوجوان

 

سطح سه آموزشی پژوهشی رشته تربیت دینی کودک و نوجوان سطحی از تحصیلات حوزوی است که در آن طلاب، مبانی، مکاتب، آراء، مسائل و روش های مربوط به آن را در حد شناخت فرا می گیرند و توانایی پاسخ گویی به نیازهای علمی در سطح نیمه تخصصی این رشته را کسب می کنند و پس از دفاع از پایان نامه، دانشنامه سطح سه رشته «تربیت دینی کودک و نوجوان» را دریافت می کنند.

 

 اهداف:

1.    تعمیق مبانی اعتقادی و ایجاد زمینه تعالی اخلاقی و معنوی؛

2.    شناخت مبانی، مکاتب، آراء، مسائل و روش های مربوط به رشته تربیت دینی کودک و نوجوان؛

3.    تقویت توان پژوهش در حد تحلیل و بررسی تطبیقی مسائل مرتبط با رشته تربیت دینی کودک و نوجوان؛

4.    ایجاد توان تبلیغ و پاسخگویی به نیازهای علمی و مسائل رشته تربیت دینی کودک و نوجوان در سطح نیمه تخصصی؛

5.     ایجاد توان تدریس در سطح دو و مقطع کارشناسی دانشگاهها؛

6.     تربیت مربی دینی کودکان و نوجوانان؛

7.    توانایی تبلیغ تخصصی با محوریت تربیت دینی کودک و نوجوان؛

8.    توانایی تولید مواد و رسانه آموزشی در حوزه تخصصی کودک و نوجوان؛

9.    ارائه الگوی قابل تعمیم بر اساس مبانی دینی اسلام ناب محمدی( صلی الله عليه و آله و سلم)

 

ضرورت :

اولیاء و مربیان کودک و نوجوان، بی تردید رسالتی سنگین در تعلیم و تربیت ایشان به عهده دارند و البته به انجام رساندن این وظیفه، تنها زمانی مطلوب است که بر مبانی تعالیم دینی صورت گرفته؛ تربیت دین مدار کودکان و نوجوانان را نتیجه دهد.

پشتوانه نظری و مطالعات صورت گرفته در تربیت کودک و نوجوان، هر چند سهم وافری از آن، در اختیار مطالعات تجربی و آماری بوده، اما این مقدار از دانش در اختیار، پاسخگوی نیازهای معرفتی اولیاء در تربیت کودکان و نوجوانان نبوده و بهره جستن از تعالیم اسلامی و استنباط و اجتهاد از این منابع، راهگشای اولیاء در تربیت مطلوب دینی مربیان خواهد بود.

 اگر ملاحظه شود که همه امروز جبهه استکبار، متمرکز بر سلب «هویت دینی از افراد جامعه» به خصوص نوجوانان بوده و در نقطه مقابل، جمع کثیری از اولیاء و مربیان، خواهان تربیت کودکان و نوجوانان خود، بر اساس تعالیم اسلامی بوده و سطح عمیق تری از اندیشه ها و راهکارهای دینی در تربیت کودکان و نوجوانان را از اسلام پژوهان و کارشناسان تعلیم و تربیت اسلامی مطالبه دارند، ضرورت پرداختن علمی و تخصصی به موضوع «تربیت دینی کودک و نوجوان» آشکارتر می شود. بدیهی است که دستیابی به مطلوب های پیش گفته، در گرو استخراج، تبیین و ترویج دیدگاههای متقن و اصیل دینی در زمینه تربیت دینی کودک و نوجوان و مجهز ساختن اولیاء و مربیان به این یافته های دانشی و مهارتی است.

 

سیاست ها:

1.    اهتمام به محیط سازی به منظور تعالی اخلاقی معنوی طلاب؛

2.    توجه به تقویت استقلال فکری و اعتماد به نفس در مسائل علمی؛

3.    اولویت آموزش محورها و موضوعات اصلی رشته تربیت دینی کودک و نوجوان؛

4.    تأکید بر توسعه آموزش های پژوهش محور؛

5.    تأكید بر بهره گیری از روش های کارآمد آموزشی به ویژه روش مشارکت فعال؛

6.    تأكید بر پویایی برنامه های آموزشی، پژوهشی و توجه به نیازهای روز؛

7.    تأكيد بر استفاده از متون آموزشی متقن، جامع، موجز، کاربردی و معرفی توصیفی منابع محوری؛

8.    اهتمام بر درک و به کارگیری متون و منابع، در حد دوره؛

9.    توجه به اقتضائات و نقش محوری بانوان در تحکیم خانواده، در محتوا و اجرای برنامه های درسی؛

10.                       شناسایی استعدادهای ویژه، جهت تصدی امور تبلیغ، تدریس، مدیریت؛

11.                       جهت دهی واحدهای درسی به سمت تولید دانش اسلامی

 

 

جهت دانلود معرفی و سر فصل های رشته ترببیت دینی کودک و نوجوان روی تصویر زیر کلیک نمائید.