قوانین و مقررات کتابخانه مدرسه

شناسه نوشته : 28549

1399/07/10

تعداد بازدید : 50

قوانین و مقررات کتابخانه مدرسه

 

اطلاعیه معاونت پژوهش                                                      

  درخواست عودت کتاب های امانتی به  کتابخانه      

به اطلاع کلیه طلاب واساتید گرامی که کتاب از کتابخانه مدرسه به امانت گرفته ومدت امانت آن گذشته،می رساند: هر چه سریعتر نسبت به عودت کتاب ها اقدام فرمائید.

قوانین و مقررات کتابخانه مدرسه 

-         تعداد امانت کتاب به هر عضو حداکثر چهار جلد، به مدت 7 روز می باشد.

-         در صورتی که کتابی را بیش از یک هفته طالب باشید. اگرمتقاضی دیگری نداشته باشد، مجدداً به همان مدت زمان قابل تمدیدمی باشد.

- کتب امانتی باید حتماً در تاریخ مقرر به کتابخانه عودت گردد. در غیر این صورت به مدت 2 برابر تاخیر، از گرفتن کتاب محروم ومشمول جریمه نقدی می باشید. تکرار تاخیر به تعداد 5 مرتبه، کارت عضویت کتابخانه را باطل می گرداند.

هنگام امانت کتاب، توصیه می شود:

 طلاب واساتید محترم صفحات کتاب را کنترل نموده و در صورت وجود هر گونه نقصی به مسئول امانت اطلاع دهند.

·        چنانچه امانت گیرنده، کتاب را معیوب ویا گم کند، باید جبران خسارت نموده و آخرین چاپ منبع مربوطه را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد.

·        -کتاب های مرجع به هیچ وجه به خارج ازکتابخانه امانت داده نخواهد شد،بلکه متقاضی می توانددرسالن مطالعه کتابخانه استفاده نماید.

با توجه به وضعیت بحران کرونا در استان قم ، ساعت کار کتابخانه صرفاً جهت امانت وعودت کتاب :روزهای شنبه تا چهارشنبه :ساعت 10 الی12،با رعایت پروتکل های بهداشتی امکانپذیر می باشد.لازم به ذکراست،از خدمات رسانی به مراجعین بدون ماسک معذوریم.

باتشکر