معرفی کتاب حیفا

شناسه نوشته : 28863

1399/09/01

تعداد بازدید : 29

معرفی کتاب حیفا

 

معرفی کتاب حیفا

نویسنده : محمد رضا حداد پور جهرمی

البغدادی به فلوجه می رود وحیفا والعدنانی هم به الرمادی می روند. درخلال مدتی که حیفا در زندان است یاشاید تازه با العدنانی از زندان فرار کرده و به الرمادی رفته اند، طی یک حفره اطلاعاتی در موساد و به دنبالش نیروهای اطلاعاتی جبهه مقاومت(ایران، عراق و حزب الله) از این حفره، مدارک مربوط به این ماموریت موساد لو می رود و توسط تیم اطلاعاتی جبهه مقاومت تحلیل می شود. ونهایتا رد پای حیفا(حفصه) و ابو محمد العدنانی در الرمادی کشف میشود.