کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری علیه السلام

شناسه نوشته : 28882

1399/09/04

تعداد بازدید : 34

کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری علیه السلام

کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری علیه السلام همراه با متن عربی کتاب الموسوعة الکلمات الامام الحسن العسکری

 تدوین :گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم

ترجمه :جواد محدثی

فصل اول: عقائد

 شامل مباحث توحید، قرآن و تفسیر، امامت،

اهل بیت ،امام مهدی علیه السلام، کرامات حضرت ، شیعیان و اصحابش .

فصل دوم :

پیرامون احکامی که از حضرت سوال شده مطالب بسیار نابی دیده میشود

 که این مباحث شامل باب طهارت، نماز ،روزه، همسر و زکات و بحث حج و امر به معروف و در نهی از منکر و شهادت و حدود وقف و اجاره می باشد.

فصل سوم:

 کتاب در بحث اخلاق پیرامون پندهای آن حضرت مطالب بسیار جالب و نابی را دارد ، با فهرست  موضوعی که مولف آورده است مباحث کاربردی خوبی ارائه شده است .

  فصل چهارم :

مجموعه دعاها و زیارت های که از ناحیه امام عسکری علیه السلام به ما رسیده ملاحظه میشود. در این بخش دعای صباح امام عسکری علیه السلام بسیار روحبخش و جان فزاست .

کتاب فرهنگ جامع سخنان امام عسکری علیه السلام | دانشنامه پژوهه پژوهشکده  باقرالعلوم