اعلام‌تقویم‌آموزشی‌نیمسال‌دوم سال 99

شناسه نوشته : 28939

1399/09/16

تعداد بازدید : 150

اعلام‌تقویم‌آموزشی‌نیمسال‌دوم سال 99

 

اعلام‌تقویم‌آموزشی‌نیمسال‌دوم سال 99

طبق تقویم تحصیلی نیمسال دوم رعایت نکات ذیل لازم و ضروری است.

مطابق زمانبندی اعلامی درخواست خود را ثبت نمایید و درخواست خود را به روزهای پایانی موکول ننمایید.

طلابی که سنوات ایشان به پایان می رسد درخواست کتبی تمدید سنوات خود را به همراه مستندات تا چهارشنبه 18 آذر به صورت حضوری به معاونت آموزش تحویل دهند.

طلابی که پس از ثبت نمرات ترم دوم مشروط شوند و تعداد مشروطی ایشان به 4 ترم برسد مجاز به ادامه تحصیل نیستند.

طلابی که نیمسال اول مهمان مدرسه بوده‌اند در صورتی که در نیمسال دوم نیز متقاضی هستند می بایست درخواست کتبی خود را به صورت حضوری تا شنبه 22 آذر به معاونت آموزش تحویل دهند.

پس از استعلام از معاونت فرهنگی و پژوهشی و تایید شورای آموزش، نظر نهایی به ایشان اعلام  می‌گردد.

در صورت تاخیر و تکمیل ظرفیت، مدرسه تعهدی نسبت به بررسی درخواست شما عزیزان نخواهد داشت.