نمودار کلی شاخص‌های محوری در مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشجویان

شناسه نوشته : 28946

1399/09/16

تعداد بازدید : 21

نمودار کلی شاخص‌های محوری در مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشجویان

 

ویژگی های کلی که رهبر معظم انقلاب در قالب مطالبه از دانشجویان مطرح می کنند، عبارت اند از: علم آموزی، پژوهشگری، تحرک سیاسی،آرمان گرایی، تقویت معنویت، داشتن روحیه انقلابی و ملی، نقش آفرینی مثبت برای کشور، پیگیری ورزش، عقلانیت و مبارزه.