مهارت های پژوهشی در مطالعه

شناسه نوشته : 28984

1399/09/23

تعداد بازدید : 25

مهارت های  پژوهشی در مطالعه

 

 

چگونه مطالعه موثر داشته باشیم؟

 

1.     مرحله پیش خوانی :در این مرحله کتاب یا مطلب را بصورت یک مطالعه اجمالی و مقدماتی بررسی کنید. از جمله موارد این مرحله خواندن عنوان فصلها، خواندن سطحی فصل ، توجه به تصاویر ، بخشهاي اصلی و فرعی و خلاصه فصلها است.

 

2.     مرحله سؤال کردن: پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی، به طرح سؤال در مورد آنها بپردازید. این کار باعث افزایش دقت،و تمرکز فکر و سرعت  و سهولت یادگیري می شود. 

 

3.     مرحله خواندن: در مرحله خواندن براي فهم بهتر مطالب می توان از کارهایی مثل یادداشت برداري ، علامت گذاري و خلاصه نویسی بهره جست. 

 

4.     مرحله تفکر: در این مرحله هنگام خواندن، ساختن سؤالها و ایجاد ارتباط بین دانسته هاي خود،، درباره مطلب فکر کنید.

 

5.     مرحله به خود پس دادن مطالب: در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و از حفظ به یادآوري مطالب خوانده شده بپردازید و بار دیگر به سؤالاتی که خود  طرح کرده بود ید پاسخ دهید.

 

6.     مرحله مرور کردن: این مرحله، که مرحله آزمون نیز است، در پایان هر فصل انجام می گیرد. در اینجا به مرور موضوعات اصلی و نکات مهم و نیز ارتباط مفاهیم مختلف به یکدیگر بپردازید و در صورت برخورد با موضوعات مورد اشکال به متن اصلی یا مرجع مراجعه کنید.

 

روش صحیح مطالعه 

 

بکارگیری شرایط مطالعه یعنی بهره وری بیشتر از مطالعه

 شرایط مطالعه ، مواردی هستند که با دانستن ، بکارگیری و یا فراهم نمودن آنها ، می توان مطالعه ای مفیدتر با بازدهی بالاتر داشت و در واقع این شرایط به شما می آموزند که قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیرید ، در حین مطالعه چه مواردی را فراهم سازید و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسید و با دانستن آنها می توانید با آگاهی بیشتری درس خواندن را آغاز کنید و مطالعه ای فعال تر داشته باشید :

1.     آغاز درست :برای موفقیت در مطالعه ،باید درست آغازکنید؛

2.       برنامه ریزی : یکی از عوامل اصلی موفقیت، داشتن برنامه منظم است؛

3.      نظم و ترتیب: اساس هر سازمانی به نظم آن بستگی دارد؛

4.     حفظ آرامش: آرامش ضمیر ناخود آگاه را پویا و فعال می کند؛

5.     استفاده صحیح از وقت؛

6.     سلامتی و تندرستی: عقل سالم در بدن سالم است؛

7.     تغذیه مناسب: تغذیه صحیح نقش مهمی در سلامتی ذهن دارد؛

8.      ورزش : ورزش  قدرت تمرکز را تقویت می‌کند؛

9.      خواب کافی: خواب فراگیری و حافظه را تقویت می کند؛

10.درک مطلب:آنچه در حافظه بلند مدت باقی می ماند، یعنی مطالب است.

 

چگونه در هنگام مطالعه تمرکز داشته باشم ؟

تمرکز_حواس در هنگام مطالعه، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از روش هایی است که باعث تقویت و پرورش مهارت های لازم برای این کار است. این روش ها عبارتند از:

1.     طرح سؤال

طرح سؤال پیش از مطالعه دقیق، فرد را وادار می کند تا به طور فعالانه و با تمرکز، دقت کافی، انگیزه و علاقه، به مطالعه بپردازد. طرح سؤال هنگام مطالعه، یکی از روش هایی است که خواننده را فعال و به طور عمیق او را درگیر مطالعه می کند و سبب برانگیختن جدیت و تلاش وی به هنگام مطالعه می شود.

2.     تندخوانی

مطالعه سریع یا تندخوانی، فرصت جولان به ذهن نمی‌دهد و سبب برقراری تمرکز حواس هنگام مطالعه می شود ولی اگر سرعت پایین باشد ذهن وقت اضافه می آورد و از این شاخه به آن شاخه می‌پرد‌.

3.     خواندن اجمالی

در این روش خواننده مطالب را سازمان دهی کرده، آنگاه هدف از مطالعه، مقدار زمان و میزان دشواری کتاب را تخمین می زند و با صرف نظر کردن از جزئیات به نمونه گیری سریع از نکات اصلی می پردازد.

4.     جدیت در مطالعه

به محض نشستن پشت میز مطالعه، خواندن را با جدیت شروع کنید؛ زیرا اگر سریع مشغول به کار مطالعه شوید، تمرکز حواس زود به دست می آید. اجازه ندهید چیزی جز مطالعه، ذهن شما را مشغول کند. تصمیم بگیرید و مقدار زمانی را برای مطالعه مشخص کنید و خود را به مدت زمانی خاص محدود کنید. در این زمان، از مطالعه دست نکشید و به مطالعه ادامه دهید؛ اما زمان مطالعه را طولانی نکنید. بیهوده وسواس به خرج ندهید و بهانه تراشی نکنید. به خود تلقین کنید که فرد بااراده ای هستید و می توانید هر درسی را به خوبی مطالعه کنید.

5.      استفاده از راهنما به هنگام مطالعه

استفاده از یک راهنما، چون انگشت سبابه، مداد و...، باعث تمرکز حواس بهتر، عادت به روان خواندن، جلوگیری از برگشت برای دوباره خواندن و اتلاف وقت و جلوگیری از خستگی چشم و ذهن می شود.

6.     خط کشیدن زیر مطالب مهم

7.     داشتن علاقه به مطالعه

سعی کنید با ایجاد انگیزه های نیرومند و در نظر گرفتن هدف هایی که برایتان مهم و جالب توجه است، نسبت به مطالعه، شوق و علاقه پیدا کنید. موقعیت هایی را که نمی توانید در آنها تمرکز حواس داشته باشید، تجزیه و تحلیل کنید؛ احساسات خود را مورد بررسی قرار دهید و بدایند که چه عواملی افکار شما را دگرگون می کنند. افکار منفی و بیمارگونه را از خود دور کنید و هر موقعیت را تا حدی که می توانید، به طور منطقی، تعبیر و تفسیر کنید.