وبینار های معرفی محصولات نور در هفته پژوهش

شناسه نوشته : 28995

1399/09/25

تعداد بازدید : 37

وبینار های معرفی محصولات نور در هفته پژوهش

 

 

معرفی نرم افزار سیره معصومان علیهم السلام  noorsoft.org/fa/amoozesh

بررسی عناصر شکل‌گیری جوامع حدیثی با تاکید بر پایگاه جامع الأحادیث  mahya.live/seminar 

جامع التفاسیر و دانشنامه علوم قران    noorsoft.org/fa/amoozesh

بسامد تجمیع اطلاعات مدخل محور با تأکید بر پایگاه قاموس نور  mahya.live/seminar 

کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش   noorsoft.org/fa/amoozesh  ----

نقش مفردات قرآن در ترجمه و تفسیر قرآن    mahya.live/seminar  ----

معرفی امکانات وب سایت های مرکز نور    noorsoft.org/fa/amoozesh 

استحصال فراداده‌های تاریخی در پایگاه جامع تاریخ    mahya.live/seminar 

معرفی وب سایت سمیم نور  noorsoft.org/fa/amoozesh 

زیست‌بوم پژوهش‌های رقمی  mahya.live/seminar 

اهمیت درست‌نویسی برای پژوهشگران (معرفی نرم افزار پاکنویس)  noorsoft.org/fa/amoozesh

مدیریت منابع علمی ولزوم آن برای پژوهشگران  جناب آقای دکتر هراتی  mahya.live/seminar