کتاب شیوه نگارش پایان نامه و رساله علمی

شناسه نوشته : 29017

1399/09/28

تعداد بازدید : 26

کتاب شیوه نگارش پایان نامه و رساله علمی

 

معرفی کتاب پژوهشی

 

شیوه نگارش پایان نامه و رساله علمی

مولف: سید حسین اسحاقی

معرفی کتاب

چنانچه پژوهشگری عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء طرح نامه (پروپوزال) به ویژه: طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه ی مطالعات، اهداف، سؤالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تخقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد؛ در انجام پژوهش با سردرگمی و ابهام روبه رو نخواهد شد.

بر هر دانش پژوهی لازم است پایان نامه و رساله ی علمی خویش را بر پایه ی طرح نامه ی مصوب، سامان دهی نماید.

در این اثر به مراحل آماده سازی و چگونگی انجام پایان نامه و رساله ی علمی با دقت و ظرافت پرداخته شده است.