دانلود شیوه نامه مقاله برای از طلابی که مشغول تدوین مقالات پایانی هستند

شناسه نوشته : 29036

1399/10/02

تعداد بازدید : 16

دانلود شیوه نامه مقاله برای از طلابی که مشغول تدوین مقالات پایانی هستند

 

قابل توجه کلیه طلاب عزیز مقاطع سطح 2        

بدینوسیله از طلاب عزیزی که مشغول تدوین مقالات پایانی هستند ، درخواست می شود : جهت سهولت در فرایند نگارش مقاله،  مطالعه دقیق "شیوه نامه " را   حتما انجام دهند.

لازم به ذکراست ، معاونت پژوهش از پذیرش مقالات پایانی خارج از ضوابط شیوه نامه ابلاغی مرکز معذور می باشد.                                                        

در پناه حق موفق ومؤید باشید.

*دانلود شیوه نامه