درخواست مرخصی و انتقال و مهمان

شناسه نوشته : 29108

1399/10/16

تعداد بازدید : 18

 

فرایند انتقال و مهمان

قابل توجه کلیه طلاب محترم

طلاب محترم متقاضی مهمان و انتقالی از تاریخ 99/10/14 لغایت 99/10/21 با مراجعه به کوثرنت درخواست خود را ثبت نمایند.

طلابی که ترم گذشته مهمان مدرسه بودند و درخواست مهمانی یاانتقالی داشتند فردا جهت دریافت نتیجه شورا با آموزش تماس گرفته و پس از اطلاع از نتیحه اقدام به ثبت درخواست متناسب داشته باشند.

درخواست‌مرخصی

قابل توجه طلاب محترم

طلاب محترم متقاضی مرخصی در نیمسال دوم 1400-1399 از تاریخ 99/10/18 لغایت 99/10/27 با مراجعه به کوثرنت درخواست خود را ثبت نمایند.