بیانیه مجمع هم افزایی جوانان انقلابی

شناسه نوشته : 29136

1399/10/20

تعداد بازدید : 7

بیانیه مجمع هم افزایی جوانان انقلابی

 

مجمع هم افزایی جوانان انقلابی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد گام دوم انقلاب با صدور بیانیه ای اعلام موجودیت کرد .