فراخوان تولیدات رسانه ای 5الی 8 دقیقه ای

شناسه نوشته : 29154

1399/10/24

تعداد بازدید : 4

فراخوان تولیدات رسانه ای  5الی 8 دقیقه ای

 

 

 

پخش از : تلویزیون اینترنتی کوثروابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

موضوعات :

خانواده و سبک زندگی

سبک زندگی و خانواده تراز اسلامی

کارافرینی طلاب

تقویت باورهای دینی و مذهبی

معرفی الگوهای عملی، رفتاری واسلامی

معرفی نخبگان حوزوی

تولیدات در جهت  تقویت  روحیه خودباوری  و خود کفایی عرصه بانوان طلبه

مهارت های زندگی و مشاوره

معرفی مدارس برتر و شاخص استانها

انعکاس فعالیت های جهادی ، مواسات و همدلی در عرصه های رصد و امداد اجتماعی

و سایر تولیدات رسانه ای با تاکید بر "مؤلفه های اجتماعی عرصه بانوان طلبه ".

دریافت و هماهنگی جهت ارسال تولیدات :

"واحد رسانه و فضای مجازی "روابط عمومی و امور بین الملل مرکز مدیریت .

 شماره تماس: 02532144147 واحد رسانه و فضای مجازی " روابط عمومی و امور بین الملل

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم