کتاب تاریخ تحقیقی اسلام

شناسه نوشته : 29342

1399/11/20

تعداد بازدید : 97

کتاب تاریخ تحقیقی اسلام

 

 

معرفی  کتابهای  جدید  کتابخانه

کتاب: تاریخ تحقیقی اسلام

نویسنده : محمدهادی یوسفی غروی

مترجم : حسین علی عربی

این کتاب  نتیجه تلاش بیست ساله مولف می باشد  که از جمله ویژگی های آن می توان به نکات زیر اشاره کرد:

از آنجا که کتاب های تاریخی تحت تاثیر سیاست های حکومت های وقت به نگارش درآمده است، متاسفانه دارای معایب و تحریفات فراوانی می باشد، متاسفانه دارای معایب و تحریفات فراوانی می باشد، از این رو در تالیف این مجموعه، از قرآن به عنوان یک منبع متقن و مستدل و غیر قابل تحریف برای بررسی و تحلیل حوادث زمان پیامبر اکرم (ص) استفاده شده و شان نزول آیاتی که درباره حوادث مختلف نازل شده، بیان گردیده است. مولف تلاش کرده علت تناقض نصوص یا تحریف های انجام شده را ریشه یابی و تحلیل کند. همچنین مولف تلاش کرده از منابع دست اول استفاده کند و در این میان عنایت ویژه ای به منابع شیعی، داشته است.

این کتاب در ۴ جلد تدوین شده است.

جلد۱: عصر نبوت تا مرحله اعلان دعوت

جلد۲: عصر نبوت تا پایان سال دوم هجرت

جلد۳: حوادث سال سوم تا ششم هجرت

جلد۴: حوادث سال، هفتم تا یازدهم هجرت

با ما همراه باشید، در کانال کانون پژوهش مدرسه علمیه حضرت آمنه ( سلام الله علیها)

@kanunepazhuhesh