کتاب تربیت دینی کودک

شناسه نوشته : 29447

1399/12/04

تعداد بازدید : 93

کتاب  تربیت دینی کودک

 

 

معرفی کتابهای  جدید کتابخانه

 

 

کتاب: تربیت دینی کودک

مؤلف: آیت الله محی الدین حائری شیرازی

کتاب تربیت دینی کودک، بازنویسی گفتارهای آیت الله حائری شیرازی در بیش از ۷۰ جلسه «درس تربیت» با حضور دانشجویان علوم تربیتی است.

 می توان آن را «مقدمه ای بر تربیت»، به خصوص تربیت کودکان دانست و حاوی دیدگاه هایی عملی برای و برخاسته از اسلام است که جای آن در میان دیدگاه های رنگارنگ علوم غربی خالی است.

نویسنده در مقدمه کتاب می گوید:

 «امروزه تعلیم و تربیت از مسائل بسیار مهم عالَم است. اساس امنیت عالَم به تعلیم و تربیت برمی گردد. اگر انسان ها بد تعلیم و تربیت شوند، ابزار تهاجم فرهنگی خواهند شد.اگر عالَم بخواهد از این وضعی که در آن هست آزاد شود، آن آزادی در گرو اصلاح روش تعلیم و تربیت است.با اصلاح این روش، علما و دانشمندانی ظهور خواهند کرد که عالَم به واسطه ی آن ها اصلاح خواهد شد.»