برنامه جدید امتحانات پایانی نیمسال دوم سال 1400

شناسه نوشته : 30219

1400/03/10

تعداد بازدید : 111

برنامه جدید امتحانات پایانی نیمسال دوم سال 1400

 

قابل توجه طلاب محترم

 لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

·        امتحاناتی که به صورت رنگی مشخص شده است به صورت متمرکز برگزار خواهند شد.

·        ملاک اجرا، برنامه‌ای است که همین اینک در کانال اعلام شده است لذا در صورت مغایرت پرتال با برنامه پیوست اطلاع دهید.

·        در خصوص حضوری یا مجازی برگزار شدن امتحانات فعلامشخص نیست به محض دریافت اطلاع رسانی خواهد شد.لطفا در این خصوص سوال نفرمایید.

·        به جهت امکان وجود ترافیک کاربران در برخی زمانها، ساعت دقیق برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم سال 1399-1400به پیوست ارسال می شود.