برشی از کتاب حرکت

شناسه نوشته : 30412

1400/04/06

تعداد بازدید : 44

برشی از کتاب حرکت

 

 

برشی از یک کتاب

 

آسیبِ نهضتِ ما

 

نهضت ها از لحظه ای آسیب پذیر می‌شوند که نفوذشان در دشمن ، محدود یا نفوذ دشمن در آنها گسترده می‌شود . مُهره هاشان از دست می‌رود و مهره های دشمن جایگزین آنها می‌شود و تو می بینی که پنهانی و نامحسوس ، سرنشین ماشین را عوض کرده و در نتیجه جهتش هم عوض خواهد شد .

 

کتاب حرکت ، علی صفایی حائری ، صفحه ۲۲۴

کتاب حرکت - پیکسل | خرید پیکسل | طراحی پیکسل | خرید کتاب | سفارش کتاب