روایت_کربلا | زینب کبری فرمود: خدایا این قربانی را از ما قبول کن!(ویژه یازدهم محرم)

شناسه نوشته : 30794

1400/05/28

تعداد بازدید : 15

روایت_کربلا | زینب کبری فرمود: خدایا این قربانی را از ما قبول کن!(ویژه یازدهم محرم)

 

 ملت حسین به رهبری حسین

 

 

روایت_کربلا | زینب کبری فرمود: خدایا این قربانی را از ما قبول کن!(ویژه یازدهم محرم)