همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

شناسه نوشته : 30986

1400/06/22

تعداد بازدید : 4

همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

 

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی