همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه‌های فقهی و حقوقی

شناسه نوشته : 31001

1400/06/26

تعداد بازدید : 6

همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه‌های فقهی و حقوقی

 

همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه‌های فقهی و حقوقی

 

 

زمان ارسال چکیده و اصل مقالات: ۲۰ آبان ۱۴۰۰

زمان برگزاری همایش: ۲۵ آذر ۱۴۰۰

مشاهده محورهای همایش در پوستر همایش