فراخوان مقاله حلقه وصل(نقش اربعین حسینی در دفاع مقدس)

شناسه نوشته : 31038

1400/06/28

تعداد بازدید : 6

فراخوان مقاله حلقه وصل(نقش اربعین حسینی در دفاع مقدس)

 

 

 

سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس برگزار می کند:

 

نقش اربعین حسینی در دفاع مقدس