بروشور اربعین سال 1400 مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه (سلام الله علیها)

شناسه نوشته : 31070

1400/07/06

تعداد بازدید : 61

بروشور اربعین سال 1400 مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه (سلام الله علیها)

 

مسئول کتابخانه با همکاری مسئول سایت مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها از تهیه بروشور اربعین سال 1400 خبر داد.