انتخابات و شکست پروژه‌ ناامن سازی عراق

شناسه نوشته : 31128

1400/07/21

تعداد بازدید : 6

انتخابات و شکست پروژه‌ ناامن سازی عراق

 

 

برگزاری انتخابات عراق در امنیت کامل با رهنمودهای تاثیرگذار مرجعیت میان همه مولفه‌ها و جریان‌ها ضربه بزرگی به پروژه واشنگتن و متحدانش ضد این کشور بود.

بیشترین اهمیت انتخابات پارلمانی عراق این است که پس از تشکیل پارلمان، دولت جدیدی بر سر کار خواهد آمد تا درباره پرونده‌ها و مسائل حساس و مهمی چون عقب نشینی و خروج نیروهای آمریکایی، بازسازی عراق و غیره تصمیم بگیرد.