معرفی کتاب حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت (علیه السلام)

شناسه نوشته : 31236

1400/08/10

تعداد بازدید : 47

معرفی کتاب حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت (علیه السلام)

 

معرفی کتاب کتابخانه جهت مطالعه

 

 

 

کتاب : حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت (ع)

نویسنده :محمد جواد مروجی طبسی

 

کتاب حاضر که بر مبنای روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام- نگاشته شده است در هفت فصل به بررسی حقوق فرزندان بر والدین و یا به عبارت دیگر وظایف والدین نسبت به فرزندان در ابعاد مختلف می پردازد.
در فصل اول نویسنده به سنن و آداب تولد کودک و اهمیت شیر و دوران شیرخوارگی در تکون شخصیت کودک می پردازد. در فصل دوم با ذکر مصادیقی از سیره اهل بیت علیهم السلام- به رابطه میان پدر و فرزند می پردازد. در این فصل مواردی همچون محبت به فرزند، بازی با فرزند، احترام به فرزند و ... آمده است. در فصل سوم به ادب آموزی و تعلیم کودک می پردازد و بحثی را در مورد تشویق و تنبیه و آموزشهای نظامی و ... مطرح می کند. در فصل چهارم به برخی نکات مهم که تاثیر مستقیم در فساد و صلاح کودک دارند اشاره می نماید و در فصل پنجم مساله تربیت دینی فرزندان را مورد بررسی قرار می دهد و مسائلی همچون اهمیت دادن به نماز و روزه کودک، آموزش قرآن و ... را مطرح می نماید. در فصل ششم به تربیت اجتماعی پرداخته و نکاتی در باب ارتباط با دیگران را مطرح می کند و در نهایت در فصل آخر وظایف والدین در قبال فرزندان در دوران بلوغ و جوانی را مطرح می نماید.

روش نویسنده در این کتاب بیشتر بر گردآوری و دسته بندی روایات بوده است و از توضیحات مفصل پرهیز داشته است.