در هنگام مشاجره با همسرتان دو نکته را در نظر بگیرید!

شناسه نوشته : 31420

1400/08/30

تعداد بازدید : 42

در هنگام مشاجره با همسرتان دو نکته را در نظر بگیرید!

 

 

 

در هنگام مشاجره با همسرتان دو نکته را در نظر بگیرید!

 

وقتی زن و شوهر به هر دلیلی با یکدیگر مشاجره می کنند؛ برای مدیریت بحران پیش آمده باید به دو نکته دقت کنند:

1.      پذیرش تفاوت دیدگاه ها: یعنی هر کدام از زوجین به دیدگاه همسرش احترام بگذارد و با مدارا به آرام سازی تنش ها بپردازد و با افزایش سطح تحمل خود، از درگیری بپرهیزد.

2.      مذاکره آرام: گاهی دیدگاه های یکی از زوجین، برای دیگری روشن و شفاف نیست. و همین نامعلوم بودن، باعث مشاجره می شود. یا یکی از زوجین مطلبی را می داند که دیگری از آن بیخبر است.

 

در اینجا و برای رفع مشاجره پیش آمده، باید یک گفتگوی آرام و عاقلانه و صبورانه ایجاد شود و نظرهای خود را شفاف و واضح بیان کنند و نظر طرف مقابل را محترمانه بشنوند.

 

 

کانال ایتا مرکز مشاوره مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها

https://eitaa.com/ameneh_moshavereh