هشت توصیه برای اینکه رفتارها و حرف های دیگران را به خودتان نگیرید

شناسه نوشته : 31421

1400/08/30

تعداد بازدید : 47

هشت توصیه برای اینکه رفتارها و حرف های دیگران را به خودتان نگیرید

 

 

 

هشت توصیه برای اینکه رفتارها و حرف های دیگران را به خودتان نگیرید

 

ارزش خودتان را بشناسید

محرک های احساسی تان را بشناسید

سعی کنید خودتان باشید

از اشتباه کردن نترسید

برای روابط مرز تعیین کنید

فراموش کنید

بدانید که مهربان بودن مجوز پذیرش از جانب دیگران نیست

منطقی باشید

 

 

کانال ایتا مرکز مشاوره مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها

https://eitaa.com/ameneh_moshavereh