حدیث پیامبر "صلی الله علیه و آله" با موضوع آبرو برادر مسلمان

شناسه نوشته : 31614

1400/09/16

تعداد بازدید : 35

حدیث پیامبر

 

 

آبرو برادر مسلمان

 

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :

هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند، البته بهشت بر او واجب می شود.

ثواب الأعمال، ص175.