سفارش به صبر،گذشت و سازش در خانواده

شناسه نوشته : 31980

1400/10/07

تعداد بازدید : 29

سفارش به صبر،گذشت و سازش در خانواده

 

 

سفارش به صبر،گذشت و سازش

 

خانم فریده مصطفوی:در خانۀ امام، کمتر اختلافی پیش می آمد. اگر هم موردی بود سعی می کردیم که آقا‏ ‏متوجه نشوند و این مسئله باعث ناراحتی ایشان نشود. ولی اگر متوجه می شدند، ما را به‏ ‏صبر، گذشت و سازش دعوت می کردند و کوچکترین دخالتی در زندگی فرزندانشان‏ ‏نمی کردند.

 

برداشتهایی از سیره امام خمینی،ج1،ص9