توجه به خانواده در سیره امام(ره)

شناسه نوشته : 31981

1400/10/07

تعداد بازدید : 34

توجه به خانواده در سیره امام(ره)

 

 

توجه به خانواده در سیره امام

 

امام در تمام طول شبانه روز حتی یک دقیقه وقت تلف شده و بدون برنامه از قبل تعیین‏ ‏شده نداشتند. ایشان با توجه به شرایط سنی و میزان فعالیتی که داشتند باز هم ساعات‏ ‏خاصّی را در سه نوبت (هر کدام بین نیم تا یک ساعت) به اهل منزل اختصاص داده‏  بودند که هر کدام از ما که مایل بودیم خدمت ایشان می رسیدیم و مسائلمان را مطرح‏ ‏می کردیم. امام در این ساعات معمولاً، فکراً و روحاً توجهشان به خانواده بود، هر سؤالی‏ ‏می کردیم بدون جواب نمی گذاشتند. حتی هیچگاه خودشان ابتدا مسائل را مطرح‏ ‏نمی کردند و می خواستند که از این وقت، اعضای خانواده استفاده کرده و برحسب‏ ‏ضرورت مسائلشان را عنوان کنند. اگر سؤالی را به دلیل کمبود وقت پاسخ نمی دادند،‏ ‏حتماً در خاطرشان بود که در فرصت مناسب دیگری پاسخ دهند.

 

برداشتهایی از سیره امام خمینی،ج1،ص10