اگر کسی بخواهد تهذیب بشود با علم تهذیب نمی شود...

شناسه نوشته : 32298

1400/11/09

تعداد بازدید : 30

اگر کسی بخواهد تهذیب بشود با علم تهذیب نمی شود...

 

 

اگر کسی بخواهد تهذیب بشود با علم تهذیب نمی شود

علم انسان را تهذیب نمی کند!!!

گاهی علم ،انسان را به جهنم می فرستد؛ گاهی علم توحید،انسان را به جهنم می فرستد، گاهی علم عرفان،انسان را به جهنم می فرستد، گاهی علم فقه،انسان را به جهنم می فرستد ،گاهی علم اخلاق،انسان را به جهنم می فرستد .

با علم درست نمی شود ،تزکیه می خواهد(یُزَکّیهِم)

تزکیه مقدم است بر همه چیز...