هر چیزی که در بهشت و جهنم ظهور پیدا می کند سابقه ندارد از خود آدم است

شناسه نوشته : 32299

1400/11/09

تعداد بازدید : 35

هر چیزی که در بهشت و جهنم ظهور پیدا می کند سابقه ندارد از خود آدم است

 

 

اهل معرفت می گویند که هر چیزی که در بهشت و جهنم ظهور پیدا می کند سابقه ندارد از خود آدم است این طور نیست که خدای تبارک و تعالی یک آتشی تهیه کرده است که ما را بسوزاند ما خودمان تهیه می کنیم در قرآن هم است که اینها  اعمال شماست که رد به خودتان می شود.

امام خمینی (ره)