خدمت مخلصانه در سیره شهید حسین علی عرب اردستانی

شناسه نوشته : 32306

1400/11/09

تعداد بازدید : 27

خدمت مخلصانه در سیره شهید حسین علی عرب اردستانی

 

 

خدمت مخلصانه در سیره شهید حسین علی عرب اردستانی

 

در کانکس های مقر انرژی اتمی مستقر بودیم. شب غرق خواب بودم. حسن برخورداری؛ فرومانده گروهان برنامه برای مان داشت. بی سر و صدا بیدارم کرد. با شهید حسن رنجبر و محمد زلفی آمدیم سمت دستشویی ها تا آبی به سر و صورت مان بزنیم و خواب مان بپرد.

شبحی لاغری با آستین ها و پاچه های بالا آمده، از دستشویی آمد بیرون. بدون اینکه سرش را بالا بیاورد از کنارمان گذشت. اردستانی بود. با گذاشتن پایم در دستشویی ها، خواب از سرم پرید. دیگر نیازی به آب نبود. کف گِل آلود دستشویی ها را برق انداخته بود. ساعت، سه ساعت مانده به اذان صبح بود.

 

راوی: حاج حسین یکتا

کتاب مربع های قرمز، نوشته زینب عرفانیان، ناشر: نشر شهید کاظمی، نوبت چاپ: دوم بهار ۱۳۹۷؛ صفحه ۲۲۷