بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 1400

شناسه نوشته : 32508

1400/12/01

تعداد بازدید : 39

 

طلاب محترم که تا کنون انتخاب واحد نکرده و یا نیاز به اصلاح واحدهای انتخابی دارند از تاریخ 1400/11/30 لغایت 1400/12/02 با مراجعه به پرتال طلبه به آدرس talabeh.whc.ir نسبت به حذف و اضافه واحدهای درسی خود اقدام نمایند.