نیاوردن مشکلات ودغدغه های فکری خارج از خانه به داخل خانه و مهربانی با همسر

شناسه نوشته : 32512

1400/12/01

تعداد بازدید : 19

نیاوردن مشکلات  ودغدغه های فکری خارج از خانه به داخل خانه و مهربانی با همسر

 

 

نیاوردن مشکلات  ودغدغه های فکری خارج از خانه به داخل خانه و مهربانی با همسر

 

مردى كه در راه خدا كار مى‌كند، باید همه‌ی عرصه‌هاى زندگى‌اش خدایى باشد.
ممكن است شما بیرون از خانه به‌خاطر پیش آمدن یک حادثه كوچک، عصبانى شوید؛ اما این عصبانیت نباید در داخل خانه، خود را نشان دهد.
با همسرتان مهربان باشید. به‌معناى حقیقى كلمه، پدر فرزندانتان باشید؛ با آنها بیگانه نباشید.

امام خامنه ای مدظله العالی، ۸۰/۷/۲۷