بیانات امام خمینی (ره) در مورد رابطه غضب و عقل

شناسه نوشته : 32554

1400/12/07

تعداد بازدید : 23

بیانات امام خمینی (ره) در مورد رابطه غضب و عقل

 

 

رابطه غضب و عقل

 

آن روزی که غضب روی کار آمد عقل کنار می رود.

قوه غضبیه،هر وقت به راه افتاد،عاقله را کنار می زند و از روی بی عقلی صحبت می کند.

قاضی اگر چناچه در حال غضب باشد،نباید حکم بدهد.برای اینکه جکم در حال غضب، حکمی است که از منشا عقلی و شرعی صادر نمی شود.