سیره شهید ابراهیم هادی در مواجهه با غیبت

شناسه نوشته : 32569

1400/12/08

تعداد بازدید : 25

سیره شهید ابراهیم هادی در مواجهه با غیبت

 

 

هر وقت می دید بچه ها مشغول غیبت کسی هستند مرتب می گفت: صلوات بفرست! یا به هر طریقی بحث را عوض می کرد...
هیچ گاه ازکسی بد نمی گفت، مگر به قصد اصلاح کردن... هیچ وقت لباس تنگ یا آستین کوتاه نمی پوشید...

بارها خودش را به کارهای سخت مشغول می کرد. زمانی هم که علت را سؤال می کردیم می گفت:"برای نفس آدم این کارها لازمه".

سلام بر ابراهیم، زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی، ص180