توصیه‌ای مفید شهید مطهری برای چگونگی قرائت قرآن کریم

شناسه نوشته : 32734

1401/01/16

تعداد بازدید : 24

توصیه‌ای مفید شهید مطهری برای چگونگی قرائت قرآن کریم

 

 

توصیه‌ای مفید برای چگونگی قرائت قرآن کریم

 

یکی از سنتهای متروک در میان ما خصوصاً از وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است،تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته با سواد کمتر داشتیم ولی قرآن خوان از امروز بیشتر داشتیم چون باسوادهای ما بسا هست یکی دو زبان خارجی را هم می دانند و می خوانند و یک کتاب انگلیسی را اگر به او بدهی مثل بلبل می خواند، ولی قرآن خواندن را بلد نیست.در صورتی که خود قرآن خواندن از مستحبات و از عبادات بسیار بسیار اکید و اصیل و مؤثر در نفس انسان است.نه تنها خواندن خواندنی که در حدی لااقل توأم با دانستن باشد .«وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا»قرآن را بخوان به شکل ترتیل هم بخوان،بیان واضح،نه خیلی تند و سریع و نه خیلی کند و کلمات از یکدیگر گسسته.در حالتی قرآن بخوان که گویی داری خودت به خودتتلقین می کنی.

اقبال لاهوری می گوید:پدر من یک جمله به من گفت که این روح من را دگر گون کرد«یک روزی من در اتاق  داشتم قرآن می خواندم.پدرم آمد از جلوی اتاق رد بشود. به من گفت:محمد!قرآن را آنچنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است» که این جمله خیلی در من اثر گذاشت.

 

کتاب: آشنایی با قرآن،ج10،ص79: شهید مطهری

 

خرید و قیمت کتاب آشنایی با قرآن 11 | ترب