آغاز پذیرش مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها در سال تحصیلی 1402-1401

شناسه نوشته : 32735

1401/01/16

تعداد بازدید : 46

 

 

آغاز پذیرش مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها

در سال تحصیلی 1402-1401