برتری نماز به افطار در ماه مبارک رمضان طبق حدیث امام باقر علیه السلام

شناسه نوشته : 32808

1401/01/22

تعداد بازدید : 16

برتری نماز به افطار در ماه مبارک رمضان طبق حدیث امام باقر علیه السلام

 

امام باقر عليه السلام فرمودند : در ماه رمضان ابتدا نماز بخوان، سپس افطار کن مگر اینکه همراه عده ای بودی که منتظر افطار بودند.اگر قرار بود تو نیز با آنان افطار کنی،با ایشان مخالفت نکن و ابتدا افطار کن و در غیر این صورت ابتدا نماز بخوان.

 

راوی پرسید:چرا این کار را کنم و ابتدا نماز بخوانم؟!

فرمود: چون دو وظیفه برای تو پیش آمده است: افطار و نماز.

پس با چیزی شروع کن که بر دیگری برتری دارد و آن نماز است‌.

 

سپس فرمودند: و تو روزه داری؛ پس اگر نمازت را با حالت روزه به جا آوری و روز را پایان دهی برای من دوست داشتنی تر است.

 

وسائل الشیعه ج 10 ص150